Lưu ý: AllProxies.Net chuyển qua DichVuMMO.Com nên tất cả đơn hàng proxy đã đăng kí sẽ chuyển qua trang quản lí mới.