Nếu không có Paypal bạn có thể chuyển khoản theo thông tin bên dưới (ghi rõ email và dịch vụ cần thanh toán).